Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Bullerdosimeter  /  

dBadge2

Nästa generations bullerdosimeter är här! Med dBadge2 går det att övervaka personal utan att störa dem i deras arbete. Via appen kan du följa, starta och stoppa mätningar.

dBadge2_koll.jpg

Några av nyckelfunktionerna för dBadge2 är:

  • Färgdisplay med färgkodade data och alarm
  • Pausfunktion
  • Kontrollera och läs av data via app
  • Tillval: Ljudinspelningar vid mätstart (tala in namn och typ av mätning)
  • Kombinerad dockningsstation och laddare
    med mera..

dBadge2 samlar in många ljudrelaterade data under en mätning som sedan enkelt kan laddas in i mjukvaran Casella Insight eller exporteras till andra applikationer. I mjukvaran kan insamlade data färgkodas vilket gör att till exempel olika personer kan markeras som blivit utsatta för vissa specifika nivåer under en mätning. Mjukvaran har dessutom en multi-track-finess som gör att alla händelser visas på samma tidslinje. Det betyder att du kan följa en viss mätning och se när den startades, när gjordes en paus, om och när en ljudkommentar spelades in, med mera. Rapporterna är tydliga och enkla att redovisa.

En IS-version (Intrinsically Safe) finns också tillgänglig för användning i farliga miljöer.

 Produktdatablad dBadge2 »

 Produktdatablad dBadge2 IS »

dBadge2:

dBadge2 finns i flera varianter. Välj din modell:

dBadge2

dBadge2 Plus

dBadge2 Pro

Intrinsically Safe Models Available

x

x

x

H-M-L (C-A)

x

x

x

Programmable Delay Timer

x

x

x

Fixed Run Timer

x

x

x

Pause Function

x

x

x

Wireless *

x

x

x

Time History

x

x

x

Audio Recording

x

x

Octave Band

x

* Bluetooth may be disabled if not required

Sök

Skriv in det du vill söka efter här