Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

imc FAMOS 7.0

imc erbjuder även ett stort sortiment av egen hårdvara för såväl rigg och fältdatainsamling. Samma typ av hårdvara används ofta i båda fallen och insamlingen av statistiskt representativa data medför ofta mycket stora datamängder. Den äldre versionen, imc FAMOS 7.0, erbjuder såväl 32-bitar som 64-bitars datadjup, vilket i praktiken garanterar analysmöjlighet av så stora datamängder som ditt hårdvarusystem medger.

imc FAMOS 7.0 stödjer automatisk laddning av kartor från din internetkartleverantör som bakgrund för GPS-relaterade mätdata.

Kombinationen av avancerad parameteranalys och kartinformation som bakgrundsinformation skapar ökad förståelse för dina egna fältdata i hela ditt företag och skapar förutsättningar för korrekta beslut tidigt i produktutvecklingen. Prestanda data kan visualiseras mot bakgrundskartor på flera olika sätt, exempelvis genom färgkodning eller genom länkning av parametrar mellan presentationsfönster.

Övriga nyheter i imc FAMOS 7.0 är bl.a. Windows 8-stil i menyer.

imc FAMOS är imc Meßsysteme GmbH egen stora miljö för all form av databehandling, oavsett om du arbetar med fältdata eller har integrerat imc FAMOS funktionalitet i dina riggar. Att kunna jämföra historiska mätdata med nyligen insamlade är ytterst viktigt för att kunna behålla kontinuiteten i din egen produktutveckling. imc FAMOS stödjer inte bara det interna imc FAMOS formatet utan också ett stort antal externa filformat. Möjligheten är därför mycket stor att du kan importera dina egna historiska mätdata direkt till imc FAMOS och därmed göra dig oberoende av vilket datainsamlingssystem dina data ursprungligen kommer ifrån.

Vill du veta mer om möjligheterna att använda imc FAMOS som ditt standardanalysverktyg? Varmt välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer om möjligheterna att använda imc FAMOS som ditt standardanalysverktyg? Varmt välkommen att kontakta oss!

 Produktdatablad imc FAMOS »

 imc FAMOS 7.0 - What's new? »

Senaste versionen imc FAMOS 7.1 hittar du här »

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Anmäl dig till våra nyhetsbrev här »