Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Robusta loggande mätsystem från imc  /  Programvara  /  

imc STUDIO 5.0

imc STUDIO ger dig en komplett miljö för såväl mätdatainsamling som styrning av testförlopp i rigg och i fält. Miljön erbjuder ett grafisk användargränssnitt med möjlighet till integrerad video, olika parameterfönster och ett stort bibliotek av virituella instrument. imc STUDIO från imc Meßsysteme GmbH bygger på över 20 års samlade mantimmar av utveckling - med ett enda mål - att utveckla din totala mät- och testproduktivitet.

 imc-STUDIO.jpg

Du kan även använda foton eller bitmapbilder som bakgrund för din redovisning av mätdata. Miljön ger på det sättet en god förståelse för de fysikaliska förloppen som du vill illustrera i dina egna konstruktioner.

Med imc STUDIO får du tillgång till följande funktionalitet:

 • Val av önskad hårdvara och konfigurering
 • Setup för trigger, lagring och realtidsprocesser, visning och styrning
 • Synchroniserad video
 • Grafisk design av din mät- och styrmiljö
 • Test step sekvensiering
 • Komplett miljö för testriggar
 • Data och metadata administration
 • Datasökning och uppspelning
 • Multi-monitor
 • Efterdatabehandling (post processing) interaktivitet med imc FAMOS
 • Data management

Integration av olika mätgivare underlättas genom tilläggsmodulen imc SENSORS där du definierar dina egna mätgivare och kommunicerar med ditt eget kalibreringslab för automatisk uppdatering av kalibreringsdata.

 Produktdatablad imc STUDIO 5.0 »

 imc STUDIO editions and options »

Saving Measurement Data:

The imc Panel page:

Create a Report:

Setup

Hela imc:s sortimentet av hårdvara stöds av miljön i imc STUDIO. Hårdvaran identifieras automatiskt första gången som den ansluts och miljön minns sedan hårdvaran utan att den behöver vara ansluten. Mät- och styrkonfigurationer kan därmed utvecklas och distribueras fritt över nätverk från kontor till testceller och även till mätenheter i fält via trådlös access.

Val av önskad hårdvara och konfigurering:

 • Tabulerade displayer för tydlighet och enkelhet
 • Möjlighet att konfigurera mätkanaler både enskilt och i grupp
 • Även kopiering och distribuition av parametrar mellan mätkanaler
 • Sortering och filtrering av mätkanaler som sökbegrepp
 • Konfigurationshjälp med "Step by step configuration wizard"
 • Integration av olika mätgivare underlättas genom tilläggsmodulen imc SENSORS där du definierar dina egna mätgivare och kommunicerar med ditt eget kalibreringslab för automatisk uppdatering av kalibreringsdata
 • Drag & drop Sensor selektion
 • TEDS kompatibel Fältbus Assistent för CAN, LIN, FLEXRAY, ARINC etc.
 • imc Online FAMOS med hjälp av specifika programvaruassistenter för realtidsoperationer.

Visualiseringspaneler

Visualiseringspaneler ger dig ett visuellt användargränssnitt (“GUI”). De olika panelerna innehåller:

 • Möjlighet att skapa fördefinierade templates för enkel och tydlig visualisering
 • Element för In och Ut parametrar
 • Bibliotek med fler än 100 färdiga Drag & Drop “Widgets”
 • Realtids data & video display
 • 2D och 3D data upplägg med imc Curve Window
 • Olika former av dynamisk testraportering
 • Export & Snapshot displays som grafik eller PDF
 • Återuppspelningsfunktion med data och video

Sequencer

Sequencer-modulen ger möjlighet till automatiserad riggstyrning med följande funktioner:

 • Steg för Steg konfigurering av testsekvenser
 • Automatiserad uppspelning steg för steg
 • Drag & drop konfigurering
 • Menystyrd set-up design utan krav på programmering
 • Heltäckande funktionalitet med allt från definition av startvariabler och parametrar till automatiserad validering och analys av data och standardiserad rapportering

Video

Kraftfull integration av video och mätdata i rigg och i fält. imc STUDIO hanterar videodata på exakt samma sätt som övriga mätdata vilket underlättar integrationen mellan video och prestanda data.

 • Tidsynkroniserad video och data
 • Videokanal setup på samma sätt som datakanal
 • Trigger och långtidsregistrering
 • Pre-trigger för detektering av förlopp precis före triggögonblicket
 • Upp till fyra synkrona video kanaler
 • Separat inspelnings- och övervakningskanal per kamera
 • Synkroniserad visning i imc STUDIO Panel och imc FAMOS

Automation

imc STUDIO Automation integrerar också självständiga realtidsfunktioner med imc Online FAMOS oberoende av PCn.

 • Unik "State-Based Control" struktur
 • Kommunikation med hela sortimentet av imc hårdvara för tidssynk och aktuell tid
 • "Open- and closed-loop control"
 • Parallell synkronisering samt alternativ assynkrona mät- och styrapplikationer
 • Cykeltid ner till 0.1ms
 • Realtids interrupts
 • Realtids limit/alarm utvärdering

Hårdvarustöd i imc STUDIO

Hela sortimentet från imc Meßsysteme GmbH av hårdvara stöds av miljön i imc STUDIO. Hårdvaran identifieras automatiskt första gången som den ansluts och miljön minns sedan hårdvaran utan att den behöver vara ansluten. Det innebär också att du kan färdigställa dina olika set-uper utan att ha tillgång till det fysiska mätsystemet.

Exempel på hårdvara:

Nya kompaktsystemen i imc CS-7000 serien ger dig ett komplett kompaktsystem med 8 alt. 16 analoga signaler, Digitala I/O, Encoder ingångar, CAN-noder och mycket mera.

Och för riggapplikationer rekommenderar vi nya imc CRONOSflex som ger dig ett skalbart mät- och styrsystem för upp till flera hundra analoga mätkanaler. All imc-hårdvara stödjer via sitt inbyggda realtidssystem PID reglering och annan form av process- och sekvensstyrning.

imc STUDIO är tillgängligt i ett antal olika Editions:

Editions

.

imc STUDIO STANDARD

imc STUDIO PROFESSIONAL

imc STUDIO DEVELOPER

Configurations .
imc STUDIO Setup Device configuration x x x
Customizing Customizing and custom functions for menu and setup parameters (1) x x
Layout Designer Extensive customizing, Setup GUI design     x
Visualization
imc STUDIO Panel Multi-page, visualization of data, incl. PDF reports x x x
imc STUDIO Widgets Gauges and control elements (1) x x
Full screen view Hidden menus, restricted access (via full screen panels) x x
Data Browser Management of stored data: browse, search and filter x x x
Administration  
Project management Administration and grouping of configurations, templates (1) x x
Meta data Augmenting data with descriptive information (1) x x
User access control Roles and rights management x x
Automation
Panel control elements Interactive launch of actions via control widgets (1) x x
Sequencer Workflow automation   x x
imc STUDIO Automation Real-time test stand automation ** x
Custom solutions
imc FAMOS Create automated analysis sequences, extensive post processing (2) (2) (2)
imc FAMOS
Runtime
Execute automated analysis sequences (instant post processing) (2) (2)
imc Online
FAMOS
Real-time analysis on data streams (device based platform & license) (2) (2) (2)
imc STUDIO PowerQuality Powergrid analysis (EN 50160,
IEC 61000-4-30)
(2) (2) (2)
imc STUDIO
Video
Synchronized video acquisition (2) (2) (2)
imc STUDIO
Monitor
Multi-client monitoring and visualization (2) (2) (2)
imc STUDIO SENSORS Sensor database integration (2) (2) (2)

x = ingår;

(1) = delmängd;

(2) = extra option

Runtime Edition kan exekvera men inte modifiera konfigurationer skapade med hjälp av högre Editions av imc STUDIO.

**: Kräver imc Online FAMOS Professional som Firmware i hårdvaruenheten.

Runtime

Att skapa Runtime applikationer är fritt i imc STUDIO V5. Runtime är en installation som inte kan ändras. Den är bara avsedd för visualisering av en enskild applikation i rigg eller i lab och fält. Du kan alltså skapa din set-up i din skarpa licens och sedan skicka med en Runtime till själva applikationen.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Anmäl dig till våra nyhetsbrev här »

Vi söker säljare! »