Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Applikationsexempel  /  

AcqKnowledge: stimuli - respons analys

En av programvaran AcqKnowledge mest kraftfulla verktyg för eventdriven analys är Analysis -> Find Cycle. För vissa typer av data, tex GSR, så finns redan färdiga specifika analysrutiner för detta i AcqKnowledge, men ibland kan man behöva göra något utöver de helt färdiga analysmodellerna.

Ett vanligt övergripande paradigm inom psykofysiologisk forskning är en stimuli-respons modell, där man i någon form (bild, ljud, elstötar) levererar stimuli till en försöksperson samtidigt som man mäter fysiologisk respons som kan vara allt från EMG, hudkonduktans, EEG, EKG till mycket annat.

Oavsett exakt hur man åstadkommer stimuli, så kan man i efterhand analysera hur reaktionen är på givet stimuli. Det kan vara allt från reaktionstider, svarsfrekvens till olika typer av mått på nivån av reaktion, eller för den delen samverkan mellan olika stimuliupprepningar såsom inhibition.

För att göra detta så krävs det till att börja med en synkronisering, eller en markör så att man i efterhand exakt kan se i tid när stimuli kommer och när reaktion kommer. Med BIOPAC-systemet kan detta göras på flera sätt men det vanligaste om man t.ex. använder ePrime eller Presentation är att man via parallellporten skickar en digital signal som sedan via en STP100C-modul genererar digitala signaler i BIOPAC-systemet.

De markörer man har kan vara av flera typer om man använder olika typer av stimuli, eller på annat sätt klassificerar sina stimuli på sätt som vid analysen är viktiga att separera. Dessa stimulus event får då sända olika ID i AcqKnowledge. Dessa ID används för att skilja på olika typer av stimuli för villkorad analys. Parallellt med dessa markörer har man då alla sina fysiologiska signaler, som man nu på något vis vill analysera i förhållande till stimulin. Det som är första steget här är att konvertera de digitala markörerna som fysiskt skickats från t.ex. ePrime datorn till BIOPAC-systemet, till event markers som sedan används som bas för vidare analys.

Nästa steg är verktyget BIOPAC Find cycle där man definierar vilka event, eller toppar i data, som man önskar definiera startevent och vilket som är slutevent, och i sammanhanget definieras även ett selekterat tidsfönster under vilket en analys och mätvärden per automatik kan sparas för hela mätfilen, vid alla liknande händelser.

Hela analysen sker ofta i olika steg. Först extraherar man från data nyckelevents, såsom start of response, end of response, samt specifika och ospecifika responser, samt vilka stimuli som ger någon respons alls och vilka responser som är spontana. Sedan kan man extrahera olika mått från dessa event genom olika körningar av Find cycle där man använder measurement-boxarna i AcqKnowledge för att generera mätvärden för varje cykel.

Ovanstående exempel är relativt enkelt, men på denna video nedan kan du se steg för steg hur detta går till.

Svarstider för stimuli-response via Find Cycle AcqKnowledge:

Utöver detta kan man även om man så önskar automatisera långa analyssekvenser i BIOPAC scripting, som är en option till AcqKnowledge.

Att göra egna BIOPAC-script är en sorts scriptprogrammering som initialt kräver lite mer tid och kunskap än den manuella vägen, men fördelen är att man då sedan har dessa analyssekvenser en gång för alla, och man kan upprepa långa analyssekvenser för varje ny mätfil.

Har du funderingar kring detta och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss. Du får gärna mejla din fråga direkt till biopac@jor.se

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se