Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Applikationsexempel  /  

Affekt och känslotillstånd

Affekt är känsloreaktionen i kroppen vid en given känsla och styrs via nervsystemet. Det finns många anledningar till att man vill mäta känslotillstånd och det är därför viktigt att försöka hitta så objektiva sätt som möjligt att mäta dessa till sin natur subjektiva känslor på.

 

Detta är ett aktivt forskningsområde. Dels finns idén om "basic emotions", som bygger på att känslotillstånd kan kategoriseras i ett flertal i princip neurologiskt oberoende signaler – sk. ”basic emotions”(2), och dels teorier om att känsloreaktionen i kroppen istället beskrivs som ett neurologiskt 2-dimensionellt styrt tillstånd(3,7), och det är den senare teorin/modellen som används i detta applikationsexempel.

En 2-dimensionell modell är circumplex modellen(3) för affekt som bygger på en enkel 2-dimensionell modell där affekt tillstånd beror på två obereonde neurofysiologiska system: upphetsning(upphetsad eller lugn) och valens (trevligt eller otrevligt). Både upphetsning och valens brukar anses korrelera med ett flertal fysiologiska mått, flera vilka man relativt enkelt kan mäta.

Upphetsning brukar relateras till den sympatiska/parasympatiska balansen, vilket med positiv korrelation kan mätas med: hudtemperatur, pulsfrekvens, andningsfrekvens, hudkonduktans, och LF/HF i HRV.

Valensen (positivt eller negativt) kan enligt flera studier relateras till t.ex. frontallobs EEG-mätningar, där positiv valens korrelerar med ökad aktivitet i vänster frontallob och negativ valens med höger frontallob. Ansikts-EMG på Zygomaticus och corrugator är i princip viljestyrda men som i praktiken brukar ge snabbt och praktiskt taget omedvetet utslag på valens. 

Ett upplägg för att mäta affekt enligt circumplex-modellen är ansikts-EMG samt hudkonduktans, för mer information se: "application note 276" nedan.

Hör gärna av dig till biopac@jor.se om du har funderingar kring stressmätningar.

Se nedan för några intressanta referens-/informations- samt inspirationslänkar inom ämnet.

(1) Applicaion note 276: Emotional State Recognition via Psychological Measurement and
Processing »

(2) An Argument for Basic Emotions »

(3) The circumplex model of affect: An integrative approach to affective neuroscience, cognitive development, and psychopathology »

(4) Rationality and emotions »

(5) The Logic of Emotional Experience: Noninferentiality and the Problem of Conflict Without Contradiction »

(6) Conflict without contradiction »

(7) The Neurophysiological Bases of Emotion: An fMRI Study of the Affective Circumplex Using Emotion-Denoting Words »

(8) ”What makes music emotionally significant? Exploring the underlying mechanisms”; Juslin, Harmat, Eerola; 2013 »

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se