Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Applikationsexempel  /  

Ansikts-EMG med Smart Amplifiers

Biopacs nya Smart Amplifiers flyttar förstärkaren närmare sensorn/elektroderna och är kompatibel med samma korta kablar och givare som används till BioNomadix-systemet. Alla biopotentialer och de flesta givarsignaler går att få i Smart Amplifier-version.

Vi förklarar nedan fördelarna med dessa och jämför med alternativen.

Mindre brus vid svaga signaler

Det nya systemet har hög upplösning och uppdaterade förstärkare med mindre brus, samt korta signalkablar vilket ger högre signal-brusförhållande (S/N). De små extra marginalerna är relevanta i applikationer där man ofta brottas med svaga signal till brus förhållanden. T.ex ansikts-EMG, men även EEG, EOG och ERS.

Det finns en optimerad Smart Amplifier just för ansikts-EMG som heter fEMG100D.

Teoretiskt är fördelen mot de trådlösa Bionomadix-modulerna (tex BN-EMG2) att systemet har en bättre förstärkare och 16 bitars upplösning, även om kablar och givare är identiska => Bättre S/N förhållande.

Fördelen mot det konventionella systemet (tex EMG100C) är att man har korta signalkablar vilket ger mindre inducerat brus från omvgivningen => Bättre S/N förhållande.

Se även följande relevanta webinarier:

Understand Human Emotions with Facial EMG »

Learn About the Latest Smart Technology »

JoR testar fEMG100D – mindre brus

 

Som alltid är omständigheter såsom störmiljö och hudprep innan man sätter dit elektroderna mycket viktigt, men vi på JoR bestämde oss för att göra ett eget enstaka jämförelse-test mellan BN-EMG2 med en fEMG100D med avseende på brusnivå, för att få en indikation på hur mycket bättre det blir i praktiken.

Huden förbereddes först med ELPREP, sedan placerades elektroder (EL654/ADD204) på Zygomaticus major (leende). Därefter mätte vi en serie viljestyrda leenden följt av avslappning, för att sedan mäta bruset på baseline under avslappningsperioderna. Mätningarna med de olika förstärkarna gjordes på exakt samma sätt, direkt efter varandra, genom att endast flytta över signalkablarna för att ha identiska förutsättningar i elektrodplacering och elektrodimpedans. Båda förstärkarna hade fabriksinställningen på 10-500Hz under jämförelsen.

Vi såg då att brusnivån på baseline på fEMG100D faktiskt är ca 50% lägre än på BN-EMG2, både när vi tittar på Peak-to-Peak brus och Standardavvikelsen av baseline.

JoR testar EDA100D – hög upplösning med 16 bitar

Smart Amplifiers samplas av MP160-systemet, vilket har 16 bitar och ger högre upplösning än Bionomadix-systemet i de applikationer där det är kritiskt. Vi gjorde även ett enkelt test av detta och tog EDA100D vs BN-PPGED som exempel. Vi ser att även om det för de flesta applikationer inte alls är kritiskt, så kan det ha betydelse i fall där man av olika anledningar vill analysera EDA och experimentera med minsta möjliga SCR tröskelvärde, för detektering av de svagaste sympatikusaktiveringarna. Samma ökade upplösning och potentiella fördelar gäller dock samtliga övriga signaler som finns i Smart Amplifiers.

 

Automatisk konfiguration och mer portabel

Smart Amplifiers kräver en MP160, senaste versionen av AcqKnowledge 5 och en AMI100D-modul där man kopplar in kablarna. Har du en äldre MP160 så behöver du göra en liten firmwareuppdatering. AcqKnowledge 5 identifierar helt automatiskt vilken modul du satt på vilken kanal! Man behöver alltså inte längre ställa in addressswitcharna som man tidigare behövt göra.

 

Hela systemet blir också mer kompakt. Eftersom en AMI100D ansluter till 16 st Smart Amplifiers, så tar själva grundsystemet mindre plats och blir lättare att transportera. Varje Smart Amplifier levereras i en liten smart transport- och förvaringsväsa.

Vilka tillbehör behöver jag för att koppla in Smart Amplifiers?

Du behöver ett grundsystem med en MP160 med senaste AcqKnowledge 5, och en AMI100D. Har du en äldre MP160 så behövs en liten firmwareuppdatering samt uppdatering av AcqKnowledge.

Det går även utmärkt att komplettera/blanda klassiska förstärkare och trådlösa bionomadix-moduler med Smart Amplifiers i samma MP160-system.

Referenser

Smart Amplifier 100D SERIES – produktblad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se