Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Utbildningssystem  /  Lektionsexempel  /  

Ansikts-EMG Lektion H27

Ansiktet och speciellt musklerna brukar man säga är som en känslospegel, som i hög grad korrelerar med en persons känslotillstånd(1). Att rent praktiskt mäta detta, genom att koppla på sig och sina laborationskamrater elektroder, och sedan kunna se de exakta elektriska EMG signalerna på en skärm och även kunna utföra mätningar på dessa och relatera dessa till stimuli, har att stort pedagogiskt värde.

 

Till exempel så är Zygomaticus major och corrugator supercilli två intressanta muskler som dels var för sig brukar indikera positiva respektive negativa känslor, och vars skillnad ibland tas som valensmått i circumplex-modellen för affekt.

Detta försök kan göras i även det enklaste Biopac Student Lab-paketet och är mycket enkelt och pedagogiskt för studenten, samt synnerligen enkelt även för laborationsledaren då hela experimentupplägget inklusive labanalys är färdigutarbetade. Det finns dessutom en liveguide i programmet som under försökets gång guidar studenten genom både mätning och analys.

Lektion H27 går ut på att experimentellt påvisa förändringar i muskelaktiviteten i Zygomaticus och corrugator samtidigt som man tittar på en valfri powerpointpresentation med bilder eller ljud. Lektionen ger också insikter om den praktiska tekniken såsom hudpreparering och applicering av ansiktselektroder.

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_Action_Coding_System

(2) BSL PRO Lesson H27 »

(3) Biopac Student Lab - Physiology Lab Demo VIDEO »

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se