Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Applikationsexempel  /  

Baroreflex

Baroreflexen är en viktig och intressant mekanism i kroppens blodtrycksreglering. Översiktligt fungerar den genom att biologiska trycksensorer (baroreceptorceller) - som framförallt finns i aortabågen och halspulsådern - skickar blodtrycksinformation till hjärnstammen som sedan reflexmässigt reglerar den sympatiska/parasympatiska balansen (stressnivån), som i sin tur påverkar hjärtfrekvens och kärlresistans. Reflexen går ut på att en snabb blodtryckshöjning kompenseras med en snabb nedreglering av hjärtfrekvensen. Reflexen verkar så snabbt att påföljande hjärtslag är påverkat.

 

  Klicka på bilden för förstoring.

Baroreflexkänsligheten, BRS, definieras som BRS = ΔRR / Δ(Systoliskt tryck) i enheten ms/mmHg, dvs. den ökningen i RR-intervall som blir responsen p.g.a tryckstegringen i systoliskt tryck.

Baroreflexkänsligheten (BRS) påverkas vidare av t.ex. akutella stressnivåer och fysisk muskelaktivitet. Det innebär att även om BRS har visat sig ha ett prediktivt värde för kardiovaskulära problem så kommer BRS moduleras av stressnivåer och fysisk aktivitet. Detta gör att det måste mätas under kontrollerade former för att inte misstolkas. Ett alltför lågt BRS anses öka risken för kardiovaskulära problem. Baroreflexen kan delvis hämmas av psykologisk stress och även av fysisk muskelansträngning.

En BRS-mätning går alltså ut på att en primär blodtrycksvariation kommer att orsaka modulerat RR via baroreflexen. Under tiden mäter man på EKG samt kontinuerligt blodtryck.

Referensmetoden för BRS-mätning har varit att man genom injektion med fenylefrin orsakar omedelbar kärlsammandragning och därmed en blodtryckshöjning, och under tiden mäter man hur mycket blodtryck och RR-intervall ökar. Det finns också andra metoder som provats, t.ex. kontrollerade andningsövningar som bygger på resonansvariationer i blodtrycket, tippande plan med liggande försöksperson, eller helt enkelt bara spontana baroreflexer med flera.

De icke-invasiva metoderna är föremål för forskning då det givetvis finns nackdelar med invasiva metoder även om de är enkla. Att hitta enklare men samtidigt tillförlitliga metoder för att mäta BRS skulle då vara mycket intressant.

Det finns olika beräkningsmetoder för hur man extraherar BRS-mått från en tidsserie med (RR, SBP) mätdata. BIOPAC har i AcqKnowledge 4.4 implementerat sequence-metoden och slope-metoden. Sequence-metoden identifierar, delar in och beräknar BRS automatiskt för såväl stigande som fallande baroreflexsekvenser.

Se nedan för några referenser i ämnet:

(1) Baroreflex sensitivity: mechanisms and measurement

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3547418/

(2) Brain Systems for Baroreflex Suppression During Stress in Humans

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21567664

(3) Noninvasive Assessment of the Cardiac Baroreflex: Response to Downward Tilting and Comparison With the Phenylephrine Method

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10400013

(4) Reproducibility of methods for assessing barorefleex sensitivity in normal controls and inpatients with chronic heart failure

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10491352

(5) Arterial baroreflex resetting during exercise: a current perspective

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16210446

(6) Kuusela, Tom; On the Analysis of Baroreflex Sensitivity, 2010.

(7) Comparison of various techniques used to estimate spontaneous baroreflex sensitivity (the EuroBaVar study)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14500269

Välkommen att höra av dig till biopac@jor.se om du har funderingar kring baroflex, EKG eller blodtrycksmätningar!

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se