Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Utbildningssystem  /  

Biopac Student Lab

Många universitetsutbildningar inom biologi, farmakologi, fysiologi och psykologi innehåller obligatoriska experiment som innebär att man gör mätningar på människor, djur eller på vävnad. I många fall är det klassiska experiment man brukar göra vid dessa kurser, men likväl så måste det förberedas instruktioner/mallar för både teknisk mätapparatur och analys/rapport.

För effektiva och pedagogiska laborationer krävs att laborationerna är väl utarbetade och förberedda. Detta tar förberedelsetid av handledaren som kan användas till annat.

Biopac Student Lab är en välkänd och utarbetad lösning för just kurslaborationer.

Vi har ett stort bibliotek med 65 utarbetade experiment (20 standardlektioner och 45 avancerade mer ”fria” experiment). Standardlektionerna har färdiga pdf-dokument som kan distribueras till studenterna före laborationen så att de kommer förberedda.

Varje experimentell standardlektion innnehåller följande dokument:

1. Introduktion – teori med vetenskaplig bakgrund till experimentet

2. Labinstruktioner – syfte och genomförande steg för steg

3. Analysinstruktioner – instruktion för analys och beräkningar på mätdata

4. En självinstruerande setupfil som även på datorn guidar studenten i text, bild och videosekvenser genom hela kedjan från inkoppling av givare/elektroder till analys och rapport som kan skrivas direkt på datorn.

Några saker du bör känna till om Biopac Student Lab (BSL)

  • Lektionsmallar kan anpassas av läraren via curriculum Management system
  • Utöver programvaran som installeras i labbet så finns en enklare version av samma program för analys som heter BSL Analysis – detta kan fritt distribueras till alla studenter.
  • Varje student sparar sina data i en egen katalog, mätfilerna kan sedan distribueras så att studenten även kan analysera sina mätdata utanför labbet eller hemma.
  • Om en student missar en lektion kan man använda exempeldata för att genomföra analysen hemifrån med den fria programvaran BSL Analysis.
  • Lättanvända mätverktyg för att zooma in och mäta detaljer i uppmätta signaler
  • Under analysen kan man göra noteringar i kurvor, samt anteckningar i journalen som sparas digitalt i mätfilen med mätdata. I själva verket så skriver man hela laborationsrapporten direkt i den digital journalen. Denna journal kan sedan skrivas ut.
  • Med systemet följer det även med en svarsguide för handledaren för alla teoretiska frågor som skall besvaras vid varje laboration. Denna guide är inte tillgänglig för studenterna.

Vi tittar på ett Exempel ur biblioteket: Lektion 3 – EEG I

I detta experiment får studenterna lämpligen i grupper om 2-3 st turas om att vara försöksledare, ansvarig för mätsystemet och försöksperson och då placera ut elektroder och mäta upp alfa, beta, delta och theta vågorna i occipitalloben, analysera och se skillnaden på när ögonen är öppna respektive slutna, samt ge teoretiska förklaringar till observationerna.

Utöver den självinstruerande mätsetupen som syns på bilden ovan finns följande dokument:

 L03 Introduction »

 L03 Procedure »

 L03 Analysis Procedure »

 Produktdatablad Biopac Student Lab »

AcqKnowledge New Features

AcqKnowledge Tutorials

Automated Analysis Demos

Biopac Student Lab

Data Integration

Hardware Tutorials

Research Solutions

Secondary Education

BSL 4 Analysis Software UI and Tools:

BSL 4 | Physiology Lab Demo:

BSL 4 L01 EMG I - Electromyography:

Se fler BSL-videor »

Notering: All teoretisk introduktion och detaljerade labprocedurer etc. är utarbetat av:

Richard Pflanzer, Ph.D. Associate Professor Emeritus, Indiana University School of Medicine Purdue University School of Science

William McMullen Vice President, BIOPAC Systems, Inc.

Mickey P. Rowe, Ph.D. Technical Advisor, BIOPAC Systems, Inc.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se