Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Applikationsexempel  /  

Cardiac Output

Med ett BIOPAC system finns möjlighet att göra så kallade bioimpedansmätningar, vilket är intressant som en noninvasiv metod att mäta relativa förändringar av hjärtats slagvolym(SV) och cardiac output (CO).

  Cardiac-output_1.jpg Cardiac-output_2.jpg

Cardiac output (CO och SV) via bioimpedansmätning.

Genom bioimpedansmetoden låter man en mycket svag växelström flyta över bröstregionen, samtidigt som man med elektroder mäter upp spännngsvariationerna. På så sätt får man fram bioimpedansen som funktion av tiden, och med hjälp av denna kan man sedan uppskatta hjärtats slagvolym.

Principen bygger på att blodflödet orsakar periodiska variationer i bioimpedansen (1).

För denna mätning används tillsammans med ett BIOPAC bassystem MP150, en NICO100C förstärkare för bioimpedansen samt en ECG100C för ett enkelt EKG.

Vad får man ut av mätningen?

Mätresultatet får ut i flera former. Dels får man tillgång till rådata signalerna, impedansen(Z) och dess tidsderivata(dZ/dt). Dels kan man online via matematiska formler uppskatta relativa värden på SV, och mha heartrate också CO. Man kan även skapa helt egna online beräkningar som hamnar som virtuella kanaler. All data sparas på fil, men kan även visas grafiskt i programvaran. (Klicka på bilderna för förstoring.)

  cardiac-output3_170px.jpg       cardiac-output4_170px.jpg

För denna mätning används en NICO100C förstärkare för bioimpedansen samt en ECG100C för ett enkelt EKG.

Man kan även göra avancerade analyser av mätdata i efterhand när mätningen är avslutad. Detta innefattar automatisk ICG analys, där man får fram bland annat beat-2-beat baserade, LVET, SV, CO, TFC, TFI, VI, PEP, SI, CVP, m.m

  cardiac-output5_170px.jpg

Bioimpedansmätningar kan även användas till mycket annat. Bland annat analys av sammansättningen i biomassan, till exempel vattenhalt i kroppen samt fettfri biomassa.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

 (1) Methodological Guidelines for Impedance Cardiography »

 (2) Application Note 215: Cardiac Output Measurement—Using NICO100C and LEAD130 »

 (3) #AS199 - Impedance Cardiography and Pre-ejection Period »

Cardiac Output:

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se