Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Applikationsexempel  /  

Fjärrövervakning och biofeedback

För biofeedback vill man ibland att försökspersonen får LIVE feedback från mätsystemet, och då helst utan att försökspersonen exponeras för försöksledarens hela skärm med övrig teknisk information som kan störa. Biofeedback kan ske på flera sätt, t.ex. via ljud (fysiologiska signaler omsätts till ljud och försökspersonen får feedback live), eller att man ser signaler eller värden på en bildskärm kanske t.o.m på en annan dator i ett annat rum. Fjärrövervakning kan också vara intressant, praktiskt och viktigt i vissa lägen. I det läget behöver man kanske inte alla mätdata med full dynamik, utan det räcker med statistik, trender och nuvarande värden etc. Ett exempel är att det kanske räcker med HR istället för hela EKG-signalen etc.

  remote.web_170px.jpg

  Klicka för förstoring!

Gemensamt för dessa fall är att man behöver föra över mätdata under pågående mätning, från mätstationen till antingen försökspersonen som ska ha biofeedback eller den person som vill övervaka mätningen. Detta kan man lösa på flera sätt, antingen genom att man för över data från mätstationen till annan dator, eller för övervakning så kan man givetvis också koppla upp sig via fjärrprogramvara.

BIOPACs forskningssystem MP150 med AcqKnowledge erbjuder här några olika alternativ som vi kort beskriver nedan:

  1. Från en vanlig webläsare kan man se reducerade mätdata från AcqKnowledge datorn som då agerar webserver (inbyggt i senare versioner i AcqKnowledge), det fungerar alltså även från smartphones. Denna funktion kräver att man kompletterar befintligt MP150-system med ACK100-REM optionen, och är mycket enkelt. Denna webaccess sker PARALLELLT med pågående normal AcqKnowledge-mätning, så den lokala mätningen påverkas inte.
    Se denna video om fjärrövervakning av AcqKnowledge-mätning:

  2. NDT – Network Data Transfer, är ett sätt att få över mätdata live med hög bandbredd under pågående AcqKnowledge-mätning, det fungerar så att AcqKnowledge agerar server och kan streama data till en annan dator live under pågående mätning. Denna dataöverföring fungerar inom ett lokalt nätverk och är inte routbar. Detta är valet när man har mer krävande biofeedback som kräver högre bandbredd på biofeedbacken samt att man kanske inte vill använda en enkel webläsare utan man vill integrera biofeedbacken i en egen applikation. Notera att denna datastreaming sker PARALLELLT med pågående normal AcqKnowledge-mätning, så den lokala mätningen påverkas inte. Denna funktion kräver att man kompletterar befintligt MP150-system med ACK100W-NDT optionen.
  3. Fjärranslutning till AcqKnowledge-datorn, med valfri fjärrprogramvara, är ett enkelt sätt för fjärrövervakning och fjärradministration av mätning. T.ex. kan man tänka sig ett scenario där en labassistent gör allt det praktiska: tar hand om försökspersonen, kopplar på elektroder och kopplar in allting fysiskt och sedan startar datorn medan en försöksledare samtidigt finns på annan ort och med hjälp av fjärranslutning kan logga in och dubbelkolla, finjustera och övervaka inställningarna i AcqKnowledge innan försöket startas skarpt. Detta kan faktiskt också användas av JoR för teknisk support (vi använder teamviewer fjärrsupport). I princip kan vi efter önskemål om ni har två nätverksanslutningar till datorn, enkelt koppla upp oss inför experiment och se er skärm. Detta kräver inga speciella BIOPAC-optioner utan endast konfiguration av fjärrprogramvara.

Hör gärna av dig till biopac@jor.se om du har funderingar kring möjligheterna till fjärraccess, fjärradministration och biofeedback. Vi kommer mer än gärna med förslag på hur BIOPAC-systemet kan användas i er forskning eller undervisning för att lösa mätproblem.

Se nedan för några referenser i ämnet:

(1) Acknowledge webserver remote monitoring

 Chapter 24 Licensed Functionality Remote Monitoring »

(2) Biopac NDT – technical reference

 Network Data Transfer Reference »

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se