Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  

Förstärkare

Som tillbehör till MP150/MP100 systemet har BIOPAC flera olika typer av förstärkare. Dessutom finns stimuleringsmoduler, givare, sensorer samt elektroder. Nedan är några exempel på förstärkare.

  da100c_170px.jpg   binomadix_kit_liten_170px.jpg

Skillnanden mellan förstärkarna är att varje förstärkare är optimerad och utrustad med rätt förstärkningsområde, elektriska filter samt i den signalkonditionering som krävs för respektive applikation.

Förutom förstärkaren tillkommer elektroder, kablar och i vissa fall speciella givare.

Välkommen att vända dig till vår kontaktperson för fysiologiska mätsystem.

BioNomadix: trådlösa sändar-/mottagar-kit

Länk

Beskrivning

BN-ECG2

BioNomadix 2Ch ECG Amplifier

BN-STRIKE

BioNomadix 2-Ch Strike Amplifier

BN-EEG2

BioNomadix 2Ch EEG Amplifier

BN-EGG2

BioNomadix 2Ch EGG Amplifier

BN-EOG2

BioNomadix 2Ch EOG Amplifier

BN-RSP2

BioNomadix 2Ch RSP Amplifier

BN-SKT2

BioNomadix 2Ch SKT Amplifier

BN-EMG2

BioNomadix 2Ch Wireless EMG Amplifier

BN-ACCL3

BioNomadix Accelerometer Amplifier

BN-NICO

BioNomadix Cardiac Output Amplifier

BN-GYRO-300

BioNomadix Gyro Amplifier 300 deg-sec

BN-GYRO-75

BioNomadix Gyro Amplifier 75 deg-sec

BN-PPGED

BioNomadix PPG and EDA Amplifier

BN-RSPEC

BioNomadix RSP with ECG Amplifier

Bioimpedans

Länk

Beskrivning

EBI100C

Generell bioimpedans förstärkare

EBI100C används för bioimpedansmätningar. Förstärkaren genererar en exakt högfrekvens exciteringsström på 400 uA. Exciteringen levererars genom att par exciteringselektroder.

Spänningen över vävnaden mäts sedan med ett annat par elektroder, varvid information om impedansen erhållas.

Förstärkaren levererar två datakanler, storleken på impedansen (0-1000 Ohm), samt fasförskjutningen i förhållande till exciteringsströmmen (0-90 grader).

Förstärkaren innehåller eller de för applikationen lämpliga låg- och hög-passfilter.

NICO100C

Bioimpedansförstärkare optimerad för non-invasiv cardiac output.

NICOC används för bioimpedansmätningar. Förstärkaren genererar en exakt högfrekvens exciteringsström på 400 uA. Exciteringen levererars genom att par exciteringselektroder.

Spänningen över vävnaden mäts sedan med ett annat par elektroder, varvid information om impedansen erhållas.

Förstärkaren levererar två datakanler, storleken på impedansen Z0 (0-100 Ohm), samt tidsderivatan av impedansen dZ/dt (0-20 Ohm/s).

Förstärkaren innehåller eller de för applikationen lämpliga låg- och hög-passfilter.

Se applikationsexempel: Cardiac output »

Biopotential

Länk

Beskrivning

ECG100C

EKG förstärkare

Mäter elektriska signaler från hjärtmuskeln. Innehåller alla normala filter och förstärkningar som behövs för EKG på människor såväl som djur. Utsignal kan ställa antingen i normal-läge eller som R-wave.

För ett komplett 12-ledars EKG krävs 8 st ECG100C.

Se applikationsexempel: EKG »

EEG100C

EEG förstärkare

Mäter elektrisk aktivitet i hjärnan. Utsignalen är ställbar som normal eller alpha-våg.

Se applikationsexempel: EEG »

EGG100C

EGG (Elektrogastrogram) förstärkare

Mäter elektriska signaler som genereras från musklerna kring och inuti mage och tarmar.

EMG100C

Elektromyogram förstärkare

Mäter elektriska signaler från muskler.

Se applikationsexempel: EMG »

EOG100C

Elektrokulogram förstärkare

Förstärkare för corneal-retina potential, som mäter DC potentialen på huden kring ögat. Utsignalen ställbar mellan normal eller derivata.

ERS100C

Evoked Response Amplifier

Gasanalyser

Länk

Beskrivning

CO2100C

CO2 Measurement Module

O2100C

O2 Measurement Module

GASSYS2-EA

GASSYS2-EB

Obtain real-time Oxygen Consumption (VO2) and Respiratory Exchange Ratio (RER) measurements using a BIOPAC data acquisition system with the Gas Analysis module and some air flow accessories. Measure expired O2 and CO2 concentrations. Choose 5 liter or 1 liter chamber (or both).

Övriga förstärkare

Länk

Beskrivning

HLT100C

High Level Transducer Module

DA100C

General purpose Transducer Amplifier

GSR100C

Electrodermal Response Amplifier

PPG100C

Photoplethysmogram Amplifier

RSP100C

Respiration Pneumogram Amplifier

SKT100C

Temperature Amplifier

LDF100C

Laser Doppler Flow Module.

Se appplikationsexempel

Blodperfusion och O2 saturation »

OXY100C

Pulse Oximeter Module

Se appplikationsexempel

Blodperfusion och O2 saturation »

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se