Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  

Forskningssystem

Kärnan i forskningssystemen från BIOPAC är MP160 (historiskt MP150, MP100) tillsammans med programvaran AcqKnowledge - ett 16-kanligt mätsystem som kan synkroniseras med fler system för mer kapacitet, eller med något av våra specialsystem för EEG, blodtryck, fNIR hjärnavbildning etc.

Med BIOPAC har du en flexibel och utbyggbar forskningsplattform där alltid har tidssynkronisering mellan alla parametrar.

Numera kan man mäta de flesta fysiologiska parametrar även trådlöst med ett system som heter BioNomadix. Trådlösa mätningar är inte bara nödvändigt för mätning på rörliga personer, utan kan ha stor betydelse inom psykofysiologiska mätningar eftersom färre begränsande kablar ökar rörelsefriheten och minskar känslan av att vara ansluten till ett mätsystem. De trådlösa BioNomadix-sändarna kan också matchas med en bärbar batteridriven datalogger istället för en MP160. Detta innebär att försökspersonen kan riggas och lämna labet.

Inom området forskningssystem ryms också specialsystem såsom Virtual Reality, elektrisk och hemodynamisk hjärnavbildning med både EEG och fNIR, icke-invasiva kontinuerliga blodtrycksmätninar, mätningar inuti MRI och MEG.

  oversiktsbild.forskningssystem.jpg

Se länkar nedan för att läsa mer om grundsystemet och tillhörande förstärkare och tillbehör.

Framförallt så uppmuntrar vi dig att alltid kontakta oss med en beskrivning av din forskning, så hjälper vi dig att se hur BIOPACs forskningssystem kan göra dina mätningar bätre och enklare! Vi hjälper även dig som precis skall börja med experimentella studier, med praktiska tips och standardmetoder.


Forskningssystem (MP150/MP160) - detaljerad information

MP150 / MP160 grundsystem »

AcqKnowledge programvara »

BioNomadix-logger med 3D-accelerometer »

Förstärkare »

Elektroder och tillbehör »

Givare »

Specialsystem »

Applikationsexempel »

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se