Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Specialsystem  /  

Funktionell hjärnavbildning med fNIR

Att kunna mäta aktiviteten i olika delar av hjärnan är viktigt för all forskning som innefattar kognitiva processer. På den här sidan hittar du information om funktionell hjärnavbildning med fNIR. Det finns flera metoder för att mäta aktiviteten i hjärnan. EEG och MEG mäter projektionen av nervcellernas elektriska och magnetiska fält på och runt huvudet. fMRI och fNIR mäter nervcellernas indirekta aktivitet genom att mäta den hemodynamiska aktiviteten i olika delar av hjärnan. Aktiva nervceller förbrukar syre genom oxidation av glukos vilket mobiliserar blod till mer aktiva delar av hjärnan.

 

Tips: Missa inte BIOPACs webinarier i ämnet! Se mer här »

fNIR-systemet (fNIR100B) förser forskaren med realtidsövervakning av hjärnvävnadens syresättning medan försökspersonen genomför uppgifter eller erhåller stimulering. Detta erbjuder en kvantitativ undersökning av hjärnfunktioner (såsom uppmärksamhet, minne, planering och problemlösning) medan individerna genomför kognitiva uppgifter.

fNIR är en kraftfull spektroskopimetod nära det infraröda området för labbaserade kognitiva tester. Tekniken mäter ljusabsorbansen i blodets hemoglobin som varierar med syresättning, vilket i sin tur ger information om hjärnaktiviteten på liknande sätt som funktionell MRI, medan den har stora fördelar jämfört med MRI och är en säker, kostnadseffektiv och noninvasiv metod för utvärdering av kognitiv funktion. Metoden är att mäta relativa nivåer av hemoglobin som beräknas via en modifierad version av beer-lamberts lag för absorption av ljus.

  • Syresatt hemoglobin förändring: delta O2Hb (µmol/L)
  • Ej syresatt hemoglobin förändring: delta HHb (µmol/L)
  • Total hemoglobin förändring: delta cHb (µmol/L)

 

fNIR-data kan kombineras med alla de fysiologiska signalerna från BIOPACs forskningssystem. Systemet kan sammakopplas med de flesta stimuli-/presentations-system såsoms e-Prime och SuperLab samt BIOPACs Virtual Reality-system.

Klicka på länken nedan för att se en powerpointpresentation av fNIR-tekniken.

Se presentation »

Konfiguration och mätdatainsamling sker med programvaran COBIStudio. För mer detaljer se manualen:

 fNIR Imager & COBI Studio Manual - Cognitive Optical Brain Imaging Studio »

fNIRSOFT Standard och fNIRSOFT Professional används för att filtrera, medelvärdesbilda och analysera i relation till markörer i data, samt för att skapa grafiska anatomiska aktivitetsbilder och videofilmer för presentationer och rapporter.

  • Temporal visualisering av of fNIR Data
  • Spatiell visualisering av fNIR Data
  • Event relaterad & epoch analys
  • Brusreducering, pre-processing
  • Algoritmer för hantering av rörelseartifakter
  • Export av visualiseringar till video och anatomiska overlays
  • med mera

Välkommen att höra av dig om du önskar en DEMO-version av fNIRSOFT för utvärdering!

Se denna video (8 minuter) för en inblick i hur arbetsflödet ser ut för att analysera autentiska mätdata i fNIRSOFT Professional Edition från en testserie med n-back test av arbetsminnet:

Klicka på bilden för förstoring.

Välkommen att höra av dig till biopac@jor.se om du har funderingar kring detta och om du önskar en genomgång. Berätta gärna mer om din applikation så kan vi ge skräddarsydda förslag utifrån dina behov.

Tips: Missa inte BIOPACs webinarier i ämnet! Se mer här »

Referenser och förslag på artiklar inom området:

(1) Continuous monitoring of brain dynamics with functional near infrared spectroscopy as a tool for neuroergonomic research: empirical examples and a technological development

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2013.00871/full »

(2) Wearable functional near infrared spectroscopy (fNIRS) and transcranial direct current stimulation (tDCS): expanding vistas for neurocognitive augmentation

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnsys.2015.00027/full »

(3) A portable near infrared spectroscopy system for bedside monitoring of newborn brain

http://www.biopac.com/wp-content/uploads/fNIR_Pediatric_Safety.pdf »

(4) Tangram solved? Prefrontal cortex activation analysis during geometric problem solving

http://www.biopac.com/wp-content/uploads/Tangram_Geometry_fNIRS.pdf »

(5) A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study of Lexical Decision Task Supports the Dual Route Model and the Phonological Deficit Theory of Dyslexia

http://www.biopac.com/wp-content/uploads/J-Learn-Disabil-fNIR_Dyslexia.pdf »

(6) Physiological correlates of the flow experience during computer game playing

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25956190 »

(7) The prefrontal cortex: categories, concepts and cognition

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1693009/ »

(8) Prefrontal Structural and Functional Brain Imaging findings in Antisocial, Violent, and Psychopathic Individuals: A Meta-Analysis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19833485 »

(9) The relationship between dorsolateral prefrontal activation and speech performance-based social anxiety using functional near infrared spectroscopy.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27180247 »

Välkommen att kontakta BIOPAC-ansvarig för mer information.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se