Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Specialsystem  /  

Icke invasivt blodtryck på människor - MRI

NIBP-MRI-A är en icke-invasiv blodtrycksmätare anpassad för MRI som endast säljs via BIOPAC och du kan köpa den hos oss på JoR. Den levereras med mjukvara för att importera mätdata efter avslutad mätning till en AcqKnowledge-kompatibel .acq-fil som kan läggas till övriga mätsignaler. Den är mycket enkel att använda.

 

  NIBP-A-MRI-1-180px.jpg

Försökspersonen har en mottrycksreglerad trycksensor på fingret som via en slang går in i MR-kammaren genom vågguiden. I kontrollrummet finns en mätlogger som reglerar och mäter tryckvariationerna, samt kommunicerar trådlöst till en datorplatta där man också har live-feedback.

 

Mätmetoden bygger på Pulse Decomposition Analysis (PDA), vilken är en modell av interferensen i kärlsystemet där man med matematiska metoder avkodar de olika delvågorna från den morfologiska finstrukturen i den uppmätta tryckpulsen i fingrets arteria radialis. De olika delkomponeterna korrelerar sedan väl med det systoliska och diastoliska blodtrycket i överarmen; mot vilken man kalibrerar hela metoden. Förutom tryckvågen som propagerar från vänster kammare har man bidrag från reflektioner av denna puls från aorta-övergången thorax/mage, samt övergången mage/iliaca-artärerna i bäckenet och även fler mindre delvågor.

  

Mätenheten fungerar fristående och loggar i datorplattan. Vid sammanfogning till övriga mätsignaler i AcqKnowledge gör man en manuell synkronisering, vilket i praktiken innebär synkronisering på någon sekund vilket är tillräckligt för avsett ändamål för att se hur blodtrycket varierar.

Behöver man däremot t.ex mäta absolut pulstids-fördröjning mellan externt synkroniserat EKG och blodtryckskurvan med millisekund timing är denna metod inte lämplig.

 Produktdatalad NIBP-MRI-A »

Läs mer:

Continuous Non-invasive finger cuff CareTaker® comparable to invasive intra-arterial pressure in patients undergoing major intra-abdominal surgery, Baruch et al. BioMedical Engineering OnLine 2014,13:96 »

Validation of the pulse decomposition analysis algorithm using central arterial blood pressure, Biomed Eng Online. 2014 Jul 8;13:96 »

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se