Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Applikationsexempel  /  

SVR och CO från blodtryck

Systemisk Vaskulär Resistans (SVR) och Cardiac Output (CO) är intressanta hemodynamiska parametrar som i förhållande till blodtrycket säger mycket dels direkt om hjärtats arbete och funktion men även indirekt som mått på positiv och negativ stress (SVR). Rent generellt så är SVR för negativ stress(hot) högre än för positiv stress (utmaning).

CO kan i huvudsak mätas med två metoder – antingen via impedanskardiografi (ICG) eller via pulskonturanalys av kontinuerlig blodtryckskurva. Den senare metoden bygger på att det i finstrukturen i blodtryckskurvan finns matematiska samband mellan kurvformen, samt slagvolymen (SV), (Liljestrand & Zander).

Klicka på bilden för förstoring.

Ska man även mäta SVR som i själva verket är nyckelparametern för distinktion av utmaning/hot, så räcker inte CO som man får från ICG utan man måste även ha blodtrycket, då sambandet är:

SVR ~ (MAP-CVP)/CO = (MAP-CVP)/(HR*SV)

MAP = Medelblodtrycket

CVP = Centralt ventryck (kan antingen försummas eller sättas till ~ 7mmHg)

För att kunna utnyttja detta matematiska samband krävs dock en blodtryckskurva av hög kvalitet utan störningar.

  1. Har man på något sätt redan en blodtryckskurva, från t.ex. invasivt tryck, så har AcqKnowledge 4.4 implementerat en matematisk metod som avkodar CO från blodtrycket(3).
  2. NIBP100D-HD är instrument som avkodar bland annat CO och SVR direkt samt leverar blodtryckskurva med högsta noggranhetsklass som är jämförbart med invasivt blodtryck. Systemet har en helt automatisk tvåpunktskalibrering mot en konventionell självuppblåsande överarmsmanchett som är en integrerad del av blodtrycksmätaren.

För information om CO via ICG, se här »

För information om icke-invasiv blodtrycksmätning, se här »

Hör gärna av dig till biopac@jor.se om du har funderingar kring blodtrycks- eller CO/SVR-mätningar!

Se nedan för några vidarelänkar inom ämnet.

(1) CNAP®-HD IN RESEARCH.pdf »

(2) NIBP100D-HD - inkoppling/kalibrering med MP150 (Länk YouTube) »

(3) Cardiac Output from Bloodpressure in AcqKnowledge 4.4 (Länk YouTube) »

(4) nibp100d-validation-references.pdf »

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se