Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Fysiologiska mätsystem  /  Forskningssystem  /  Applikationsexempel  /  

Stress

Att känna sig stressad är å ena sidan en subjektiv upplevelse som i sig är svår att mäta, men stress har också ett objektivt perspektiv som går att mäta.

Stressreaktioner är i grunden livsviktiga funktioner för alla organismer t.ex. för att mobilisera sig inför olika hot och snabbt anpassa sig till nya miljöer. Samtidigt medverkar stress i många fall till många sjukdomar eftersom de evolutionärt utvecklade stressreaktionerna inte alltid är lika rationella i det moderna samhällets miljö.

Kommunikationsvägarna för stress i kroppen är dels att stresshormoner, främst kortisol och adrenalin, sprids till kroppens celler via blodet samt att man får ett påslag i det det sympatiska nervsystemet. Sympatiska nervsystemet aktiverar ”fight-or-flight”-läget. Detta balanseras av det parasympatiska nervsystemet som aktiverar ”rest-and-digest”-läget när man är avslappnad. Stresshormonerna påverkar t.ex. blodsockernivån, nivåer av blodfetter, matsmältningen samt nedreglering av immunförsvaret. Allt detta är ”logiska reaktioner” i det evolutionära perspektivet men som i det moderna samhället i praktiken ofta är grunden till de negativa hälsoeffekterna man ser, speciellt av kronisk stress.

Utöver alla hälsoeffekter så är ju stressrekationer också mycket intressanta och talande då det säger mycket om individens psykologiska reaktioner: t.ex. differentiering mellan om man upplever en situation som en utmaning med positiv stress, eller ett hot med negativ stress. Att försöka hitta objektiva mått på stress är således mycket relevant.

I detta applikationsexempel ger vi en kortfattad översikt över vanliga mått på psykologisk och fysiologisk stress som används inom forskning och som är relativt lätta att mäta. 

Blodtrycket ökar

Detta kan mätas icke-invasivt och kontinuerligt med olika metoder

  1. Fingermanchett som mäter pulsvariationerna i fingret som sedan är absolut kalibrerat mot en golden standard arm-manchett tryck. Detta ger absolut bästa noggrannhet!
  2. I MRI genom en avancerad tryckformsanalys som korrelerar blodtrycket med reflektionsmönster i tryckpulsens finstruktur. Såvitt vi vet i skrivande stund den enda produkten på marknaden som klarar detta. Relativt känsligt för rörelseartefakter.
  3. Indirekt via PTT (Puls Transit Time), detta är en ekonomiskt mindre dyr mätning och fungerar så att man kombinerar ett EKG med en fingerpulsmätare. Det finns studier som visar att pulsfördröjningen som ofta är storleksordningen 300ms faktiskt korrelerar med det systoliska blodtrycket på så sätt att det minskar när blodtrycket ökar. Detta är dock en indirekt och mer relativt mätning än direkt blodtrycksmätning, men både enkel och billig.

Pulsen ökar

Mäts antingen via EKG eller finger-PPG. Enkla och robusta mätmetoder.

Andningsfrekvensen ökar, samt bröst-/magandning förändras

Mäts med andningsbälte. För bröst/mage kan två bälten användas.

Hudkonduktansen ökar

De ekkrina svettkörlarna aktiveras (svettningar) vilket ökar hudkonduktansen, mäts med två elektroder på fingrar, handflata eller fotsula.

Hjärtats pulsvariabilitet minskar

När man tittar på normala RR intervaller, dvs tiden melllan två hjärtslag och framförallt hur det varierar över för en i princip ”jämn” hjärtfrekvens, så finns där alltid en normal variabilitet, som varierar med andningscykeln. Denna variabilitet har man sett korrelerar med parasympatiska/sympatiska balansen. Detta mäts enkelt genom ett EKG med 3 elektroder på bröstkorgen. Variabiliteten kan sedan analyseras med tidsbaserade metoder (SDNN) eller med frekvensbaserade metoder för att mäta sympatiska/vagala balansen.

Hör gärna av er till biopac@jor.se om ni har funderingar kring stressmätningar.

Se nedan för några externa vidarelänkar inom ämnet.

(1) Does psychosocial stress cause hypertension? A systematic review of observational studies.

Läs mer här »

(2) Biophysical model of challenge and threat.

Läs mer här »

(3) Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry.

Läs mer här »

(4) JoR medverkar live i en stressmätning i TV4 med BIOPAC-systemet tillsammans med läkaren Stefan Branth. ”Doktorerna mäter Malou von Sivers stressnivåer”, Malou efter tio, TV4, 31 mars 2014. Se klippet här »

Boka_webdemo_big_.jpg

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 018-34 28 20

biopac@jor.se