Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Mätgivare  /  

Svetsbara töjningsgivare

Ibland händer det att de ytor man behöver mäta på är extremt heta och varken vanliga töjningsgivare eller limmet klarar temperaturen. Det kan vara t.ex. motordetaljer, avgasdelar, turbiner, kompressorer, eller ånggeneratorer vid kärn- och värmekraftverk.

 

I dessa fall rekommenderar vi svetsbara givare med korrigeringar för temperaturdrift!

Kyowas lösning består av en inkapslad två-elements givare för temperaturkompensation som är applicerbar vid höga temperaturer (upp till 950 °C). Kapseln har en aktiv töjningsgivare och en dummy-givare inbäddad i en metalltub fylld med isolation (MgO). Ledningskabeln är sammansatt av en MI-kabel (Mineral Insulated) och en mjuk kabel, som båda består av tre ledare vilka gör dem lätthanterliga.

Förutom töjningsgivaren KHCD genomförs mätning tillsammans med den anpassade HDB-adaptern för att forma en töjningsgivare av fullbryggs-typ. Även en brygg-adapter finns tillgänglig, som ansluts direkt till änden av den mjuka kabeln istället för HDB:n.

Förlängning av MI-kabel

MI-kabeln (Mineral Insulated) kan förlängas till 0,5, 1, 1,5, 2m och därefter med varje enmeters steg upp till 30 meter. Eftersom MI-kabelns motstånd av KHCD-givaren är så hög som uppskattningsvis 40 ohm/m, minskar givarfaktorn avsevärt då den förlängs. Därför bör den mjuka kabeln förlängas i första hand.

Förlängning av mjuk kabel

Den mjuka kabeln kan förlängas med varje hel meter upp till 30 meter. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Vilken utrustning behövs för att genomföra en spänningsmätning på heta ytor?

Förutom den svetsbara givaren så behöver man, för monteringen, ett punktsvetsaggregat med en optimerad elektrod. Vi tillhandahåller såväl punktsvetsaggregatet som detaljerade instruktioner för en optimal korrekt punktsvets-sekvens så att man inte svetsar in onödiga restspänningar i givaren.

Slutligen behövs ett mätsystem med en bryggförstärkare, samt en kanal för att mäta temperaturen (t.ex. med ett termoelement). Detta för att man antingen direkt i mätsystemet, eller genom post-processing ska kunna korrigera mätsignalen för temperaturen.

 Svetsbara töjningsgivare produktinformation »

Se video med installationsinstruktioner för svetsbara givare

Encapsulated strain gages

Har du frågor eller vill veta mer så kontakta gärna oss på measurement@jor.se och berätta om dina projekt så kan vi komma med mer specifika förslag på delar av eller helt komplett utrustning för just ditt projekt.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Anmäl dig till våra nyhetsbrev här »