Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Bullerdosimeter  /  

dBadge2

Med bullerdosimetern dBadge2 går det att övervaka personal utan att störa dem i deras arbete. Via appen kan du följa, starta och stoppa mätningar!

dBadge2_koll.jpg

Några av nyckelfunktionerna för dBadge2 är:

  • Färgdisplay med färgkodade data och alarm
  • Pausfunktion
  • Kontrollera och läs av data via app
  • Tillval: Ljudinspelningar vid mätstart (tala in namn och typ av mätning)
  • Kombinerad dockningsstation och laddare
    med mera..

dBadge2 samlar in många ljudrelaterade data under en mätning som sedan enkelt kan laddas in i mjukvaran Casella Insight eller exporteras till andra applikationer. I mjukvaran kan insamlade data färgkodas vilket gör att till exempel olika personer kan markeras som blivit utsatta för vissa specifika nivåer under en mätning. Mjukvaran har dessutom en multi-track-finess som gör att alla händelser visas på samma tidslinje. Det betyder att du kan följa en viss mätning och se när den startades, när gjordes en paus, om och när en ljudkommentar spelades in, med mera. Rapporterna är tydliga och enkla att redovisa.

En IS-version (Intrinsically Safe) finns också tillgänglig för användning i farliga miljöer.

 Produktdatablad dBadge2 »

 Produktdatablad dBadge2 IS »

dBadge2:

dBadge2 finns i flera varianter. Välj din modell:

dBadge2

dBadge2 Plus

dBadge2 Pro

Intrinsically Safe Models Available

x

x

x

H-M-L (C-A)

x

x

x

Programmable Delay Timer

x

x

x

Fixed Run Timer

x

x

x

Pause Function

x

x

x

Wireless *

x

x

x

Time History

x

x

x

Audio Recording

x

x

Octave Band

x

* Bluetooth may be disabled if not required

Användning av bullerdosimetrar på arbetsplatsen

Under de senaste årtiondena har ökad mekanisering drastiskt förändrat den industriella arbetsmiljön. Detta har lett till många förändringar i arbetstagarens arbetsmönster. Det brukade vara fallet på majoriteten av produktionslinjerna, att en anställd skulle stanna på ett ställe för deras arbetsskift. Därför var övervakningen av deras bullerexponering med en ljudnivåmätare väldigt enkel. Med ökningen av helt mekaniserade produktionslinjer kan anställda nu övervaka flera automatiserade maskiner. Det innebär att de nu flyttar från område till område vilket resulterar i mycket mer dramatisk och varierad exponering för buller.

Handhållen eller kroppsburen

Det enda sättet att exakt övervaka en persons exponering för buller är att använda antingen en ljudnivåmätare eller en dosimeter. En ljudnivåmätare är en handhållen enhet som gör det möjligt för en kompetent tredje person att utföra mätningar vid operatörens öra (eller inom 10-15 cm) med instrumentet pekande mot ljudkällan. Genom att upprepa denna övning för alla olika aktiviteter som en anställd utför under dagen kan du beräkna deras dagliga exponering. Där det är svårt att komma nära medarbetare med en ljudnivåmätare (som exempelvis vid gaffeltruckar) eller där arbetstagare utsätts för många olika ljudnivåer, bör de bära ljuddosimetrar. Vilket ofta är fallet vid den moderna arbetsplatsen. Med hjälp av en standardmätare för ljudnivå måste du mäta ljudnivån vid varje ställe och ta reda på hur länge arbetstagaren stannar vid varje ställe och beräkna den totala exponeringen.

Användningen av bullerdosimetrar

Om dessa komplexa arbetsmönster finns på din arbetsplats och en ljuddosimeter passar den ekonomiska ramen är det viktigt att inse hur de ska användas, acceptera begränsningarna och fallgroparna med att använda dem och genomföras på en tid som representerar den vanliga arbetsmiljön. Med tanke på den logaritmiska naturen hos decibelskalan kan en variation av endast 1 eller 2 dB ofta betyda en allvarlig felinterpretation av ljudnivåer. Denna felmarginal ska redovisas och denna ”worst case”-mätning tas som avläsning, i synnerhet när det gäller nära en åtgärdsnivå.

En annan användbar egenskap hos bullerdosimetrar är att de kommer att "logga" ljuddata, så att ljudsignalens tidshistoria kan ses när det laddas ned till en dator. Detta ger möjlighet att analysera var och när höga ljudexponeringar uppstår. Detta kan vara ännu mer användbart när dosimetern kan placeras på en anställd som är beredd att göra en historik om vilka tider och jobb han eller hon utför under hela dagen. Detta ger en arbetsgivare möjlighet att direkt se vilka operationer som man mest behöver bullerkontrollera för att minska bullerexponeringen.

En fördel med dosimetrar är att om anställda bär dem för fullständiga arbetsskift, mäts bullerdosen i sin helhet, så du behöver inte göra några extra beräkningar för att nå en fullständig exponeringsnivå. Men om du behöver göra flera mätningar av olika anställda samma dag, kan en dosimeter flyttas till olika anställda, så länge som de mätningar som tas för varje anställd är representativa för arbetsdagen.

Med innovationer inom digital teknik blir bullerdosimetrarna mindre och mindre. De senaste "badge" dosimetrarna, såsom dBadge2, har vissa fördelar jämfört med traditionella dosimetrar. Modern elektronik medger att bygga dosimetern som ett litet paket och som också är tillräckligt litet för att bäras på axeln. Resultatet blir att det inte finns några extra mikrofonkablar som kan komma i vägen och de blir säkrare att bära, som dessutom gör att anställda är mindre motståndskraftiga mot att ha på sig det, och att de därför är mycket mer benägna att glömma att det finns där. Det betyder att kvaliteten på bullerdata som samlas in kommer att förbättras mycket.

På grund av den lilla storleken på dBadge dosimetern är det också möjligt att montera dem på mer innovativa sätt, till exempel på en hård hjälm. Detta gör att dosimetern inte behöver sättas på kläder överhuvudtaget. Dessutom glömmer den anställde lättare att han eller hon bär den. Badge dosimetrarna, såsom dBadge2, kan därför monteras nära örat utan att på något sätt störa en arbetstagares arbetsprocess.

Vindskydd spelar också en avgörande roll i alla ljudnivåmätningar. Vindskydd ska användas även när de är inomhus. Med hänvisning till dosimetrar ger de skydd mot dammupptagning på mikrofonen, såväl som slag.

Standarder och noggrannhet

Bullerdimetrar tillverkas enligt IEC 61252, den internationella standarden för dosimetrar. Dessa klassificeras som "typ 2", vilket uppfyller kraven för bullerregler för arbetsplatsen. Bullerföreskrifterna föreskriver, att man kontrollerar dosimeterns mätnoggrannhet. Detta görs genom att dosimetern kontrolleras mot en bärbar kalibrator före mätningen. En kalibrator producerar en ljudsignal, normalt en ton på 1 kHz vid 114 dB. Det är bäst att köra kalibreringstestet efter någon period av fältmätning för att kontrollera att dosimetern inte har haft någon signifikant drift under utförd mätning.

Reglerna säger att både dosimetern och den akustiska kalibratorn bör returneras till tillverkaren för en fullständig kalibrering vartannat år. Detta beror på att en akustisk kalibrator används som en ”fält” kontroll för att säkerställa att dosimetern fungerar korrekt genom att kontrollera vid en frekvens och nivå. Vid kalibrering, utförd av ett kalibreringslaboratorium, görs flera test. Dessa inkluderar att testa mätresultatet vid alla frekvenser och nivåer, samt många andra test, i huvudsak för att säkerställa att dosimetern fortfarande uppfyller kraven i IEC 61652.

Postprocessen

Moderna dosimetrar mäter alla viktiga parametrar för bullerregler för arbetsplatsen, inklusive dagliga exponeringar och toppnivåer. Det är emellertid viktigt att uppgifterna är lättillgängliga och data presenteras i ett format som är lätt att förstå för en lekman som kanske inte är bekant med all akustisk terminologi. Därför är programvara viktigt för modern dosimetri. Möjligheten att lagra data i ett format som är av person eller plats är viktigt så att när du returnerar data är det lätt att komma ihåg vad det handlade om. Den lätthet med vilken data kan placeras i en rapport är också avgörande för att man inte behöver posta mycket data. Programvaran Insight för dBadge2 matar ut data automatiskt till rapporter, inklusive genomsnittet och topptidshistoriken, i ett enkelt format med nödvändiga data för bullerregler för arbetsplatsen.

Bluetooth-anslutning

dBadge2 kan fjärrövervakas med den tillhörande appen ”Airwave” på din mobila enhet (mobiltelefon). Det finns inget behov av att störa bäraren (mätobjektet) när du kan se status eller till och med starta, stoppa eller pausa mätningen. Dashboard displayen ger en sammanfattning av sammanfattande data, och du kan enkelt klicka för att välja ett instrument för ytterligare data. Därefter kan du maila dessa uppgifter tillsammans med bilder och anteckningar direkt till din dator för enklare rapportering.

Slutsats

Bullerdosimetrar är avgörande för bullerövervakning i dagens moderna arbetsmiljö, med mobila arbetstagare och varierande bullerexponering. De kan ge värdefull information, med hjälp av den loggade tidshistorikdata, om när och var majoriteten av bullerexponeringen har ägt rum. Detta möjliggör genomförandet av bullerkontroll på rätt ställe, vilket givetvis är det sanna slutmålet när man utför någon bullerundersökning.

Välkommen att upptäcka vårt utbud av dosimetrar!

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Anmäl dig till våra nyhetsbrev här »