Produkter
Webbutik Kampanjer Aktiviteter

Produkter  /  Robusta loggande mätsystem från imc  /  Programvara  /  

imc FAMOS

Du har mätdata - och du behöver analyssvar - imc FAMOS ger dig svaret. Snabbt!

imc FAMOS är något av en standard för all form av signalanalys inom forskning, industri, automotive samt även undervisning. imc Meßsysteme GmbH, Berlin, erbjuder mycket stora rabatter till universitet som använder imc FAMOS i utbildningen och inskrivna studenter erhåller en fri licens mot uppvisande av kursintyg per år och ett intyg från universitetet att imc FAMOS även används inom undervisningen.

imc FAMOS stödjer ett mycket stort antal filformat vilket gör programvaran i stort sett oberoende av varifrån dina mätdata härstammar. Hittar du inte ditt eget filformat i den publicerade filformatslistan så hjälper vi gärna till och undersöker möjligheten att implementera ditt filformat. För verifiering och utvärdering erbjuder imc gratisversionen imc FAMOS Reader samt även 30 dagar fri användning av en licens.

Ett specialistområde för imc FAMOS är inom produktutveckling av transportmedel, exempelvis avancerad motor och drivlineanalys. Här underlättas analysen i många fall av att hårdvarumoduler från imc ofta finns integrerade i riggens mätsystem som tredjepartssystem hos tillverkare som HORIBA, AVL, Bosch m.fl. Du kan alltså mycket väl redan ha tillgång till imc filformatet i huset.

imc erbjuder även ett stort sortiment av egen hårdvara för såväl rigg och fältdatainsamling. Samma typ av hårdvara används ofta i båda fallen och insamlingen av statistiskt representativa data medför ofta mycket stora datamängder.

imc FAMOS är imc Meßsysteme GmbH egen stora miljö för all form av databehandling, oavsett om du arbetar med fältdata eller har integrerat imc FAMOS funktionalitet i dina riggar. Att kunna jämföra historiska mätdata med nyligen insamlade är ytterst viktigt för att kunna behålla kontinuiteten i din egen produktutveckling. imc FAMOS stödjer inte bara det interna imc FAMOS formatet utan också ett stort antal externa filformat. Möjligheten är därför mycket stor att du kan importera dina egna historiska mätdata direkt till imc FAMOS och därmed göra dig oberoende av vilket datainsamlingssystem dina data ursprungligen kommer ifrån.

Programvaruversion

​imc FAMOS har en rad finesser för ökad produktivitet i alla dina produktverifieringar och tester. Vi återger här några exempel med engelsk originaltext för helt korrekt förståelse:

  • Calculation of uncertainty propagation
  • Calculation of uncertainty of mathematical analysis results
  • Adding disturbance to signals
  • Analysis of the impact of disturbance on existing algorithms
  • Testing robustness of algorithms
  • Nyhet: ny programvaruversion imc FAMOS 7.2
    Se mer här om nya versionen »

Uppskattning av mätosäkerhet

Uppskattning av mätosäkerhet i imc FAMOS 7.1. Klicka på bilden för förstoring.

Om uppskattning av mätosäkerhet kan du läsa mera i detalj om i följande dokument:

 Explanations on Measurement Uncertainty »

 Measurement uncertainty and its effects on data analysis »

 Measurement uncertainty of measured value series »

 Monte Carlo method »

 Improvements in the algorithm »

Hantering av optioner som SI enheter m.m.

Hantering av fysiska variabler som SI enheter och mycket mer som kan konfigureras i den utökade optionshanteraren.

Optionshanteraren i imc FAMOS. Klicka på bilden för förstoring.

Editor med sub-sequences

Sub-sequences kan integreras i själva “call” sekvensen och behöver inte längre sparas i separata sequence-filer.

Editor med sub-sequences i imc FAMOS

4D diagram i curve window

Diagram med fyra (4) argument ger bland annat möjlighet att direkt analysera skillnader i en given parameter mellan olika dataset. De olika färgerna markerar skillnader mellan olika dataset.

4D diagram i curve window i imc FAMOS

Split mode i curve window

Split mode ger möjlighet att markera och jämföra specifikt intressanta avsnitt i ett större dataset.

Split mode i curve window i imc FAMOS

Debug mode i panel pages

Debug mode förenklar debugging av stora och komplexa paneler.

Debug mode i panel pages i imc FAMOS

Det finns fler finesser, som t.ex. “Bitwise Operations” med BitAND, BitOr, BitNot, BitShift, BitSet, BitGet. Läs det kompletta dokumentet "..What's New?.." nedan. Du kan också ladda hem den kompletta imc FAMOS Enterprise V7 på 30 dagar free trial. Givetvis supportar vi dig fullt ut under testperioden!

Hjärtligt välkommen att kontakta oss på JoR för vidare diskussioner och en fri konceptstudie utifrån dina egna förutsättningar och önskemål. Vi berättar gärna mer om möjligheterna att använda imc FAMOS som ditt standardanalysverktyg.

 Produktdatablad imc FAMOS »

 imc FAMOS 7.1 »

 Monte Carlo-method »

Här hittar du även information om den äldre versionen imc FAMOS 7.0 »

Mer information om nya versionen imc FAMOS 7.2 »

NYHET: imc FAMOS 7.2

Introduction to imc FAMOS - software for data analysis

Data Viewing and Comparing:

Automatic data analysis:

ASCII Import:

Measurement uncertainty and its effects on data analysis:

imc FAMOS finns i fyra olika nivåer. Från den fria imc FAMOS READER till imc FAMOS ENTERPRISE. Allt enligt dina varierande behov i olika tillämpningar. Du kan också få imc FAMOS ENTERPRISE som 30 dagar öppen TRIAL. Och under din utvärdering supportar vi på JoR dig givetvis.

imc FAMOS är tillgängligt i ett antal olika Editions:

Editions

imc FAMOS READER

Data viewer & Documen-tation tools for all

imc FAMOS STANDARD

Easy to use Standard tool:

- Data Evaluation

- Data Display

- Result Documentation

imc FAMOS PROFESSIONAL

Comprehensive version:

- Dialog Editor,

- Extended Data Browser for User-Interface Design

imc FAMOS ENTERPRISE

Full Edition

Data Import x x x x
imc Curve Window x x x x
Report Generator x x x x
Data Browser (1) x x x
Data Analysis x x x
Macro Editor x x x
Dialog Editor (2) x x
Data Export x x x
Project / Pack & Go (1) (2) x x
Spectral Kit x x
Video Kit (1) x x
Class Counting Kit x
Order Tracking Kit x
ASAM-ODS x

x = ingår;

(1): imc FAMOS Reader kan endast visa data och projekt men kan inte ändra något.;

(2): imc FAMOS Standard kan öppna dialoger och projekt, men kan inte skapa eller ändra.

Notera: Pack & Go Projekt paketerar kompletta visualiserings- och analys-miljöer för deployment till imc FAMOS-användare enbart.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Anmäl dig till våra nyhetsbrev här »